Read more about the article TỪ NGÀY 22/11/2021: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TEST KHÁNG NGUYÊN NHANH SARS-Cov-2 BẰNG NƯỚC BỌT & CẬP NHẬT BẢNG GIÁ MỚI
Lab technician holding swab collection kit,Coronavirus COVID-19 specimen collecting equipment,DNA nasal and oral swabbing for PCR polymerase chain reaction laboratory testing procedure and shipping

TỪ NGÀY 22/11/2021: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TEST KHÁNG NGUYÊN NHANH SARS-Cov-2 BẰNG NƯỚC BỌT & CẬP NHẬT BẢNG GIÁ MỚI

Đăng Ký Khám Bệnh Đội Ngũ Y Bác Sĩ Kể từ ngày 22/11/2021, Phòng khám Quốc tế EXSON sẽ áp dụng một phương pháp xét nghiệm test kháng nguyên nhanh…

Continue ReadingTỪ NGÀY 22/11/2021: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TEST KHÁNG NGUYÊN NHANH SARS-Cov-2 BẰNG NƯỚC BỌT & CẬP NHẬT BẢNG GIÁ MỚI