Thông điệp của niềm tin

Đã bắt đầu một sự chuyển mình của giới trí thức. Đã bắt đầu một sự chuyển mình của Đất nước ngàn năm văn hiến. Nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

http://phapluattp.vn/giao-duc/bai-dien-van-xuc-dong-trong-le-tot-nghiep-cua-cac-tan-khoa-565845.html

Thông điệp của TS Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng Đại Học Hoa Sen trong lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm 2015, không giống như diễn văn của bất cứ một Hiệu trưởng nào, của bất cứ một trường Đại học nào ở Việt nam trong suốt 40 năm qua, với tràng giang đại hải những câu chữ sáo rỗng, những khẩu hiệu lạc đề, xa lạ với môi trường giáo dục, và vốn dĩ không phải dành cho giới trí thức.

Thông điệp đó phảng phất bóng dáng thông điệp của một chính trị gia phương Tây, nó đề cập trực tiếp đến những vấn đề nóng bỏng trong cuộc sống, đến đối nội, đối ngoại. Hai chủ đề chính trong thông điệp của bà đều là những vấn đề nóng bỏng hiện nay: quan niệm về phi lợi nhuận, vấn đề sinh tồn của chính ngôi trường mà bà đang là hiệu trưởng, và vấn đề Biển Đông, liên quan mật thiết đến sự tồn vong của Đất nước mà bà đang là một công dân.

Đã bắt đầu một sự chuyển mình của giới trí thức. Đã bắt đầu một sự chuyển mình của Đất nước ngàn năm văn hiến. Nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn