You are currently viewing RỬA TAY PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN.

RỬA TAY PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN.

[seasidetms_row][seasidetms_column data_width=”1/1″][seasidetms_text]

RỬA TAY PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN.

Vệ sinh đôi tay là biện pháp quan trọng nhất trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn vì đôi bàn tay là phương tiện quan trọng làm lan truyền các tác nhân gây nhiễm khuấn đã được nghiên cứu rất nhiều và không còn là vấn đề tranh cãi.

Tổ chức Y tế thế giới đã nhận định, rửa tay được xem là liều vắc xin tự chế, đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả về chi phí cũng như giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn và rửa tay thường quy sẽ loại sạch và loại bỏ vi khuẩn vãng lai trên bàn tay góp phần làm giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn.

“ VỆ SINH TAY – HÀNH ĐỘNG NHỎ – THAY ĐỔI LỚN”

Mời mọi người theo dõi bài viết Rửa tay nhé!

Phòng khám Quốc tế EXSON
722 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10.
Điện thoại: 028 38 570 670

[seasidetms_image shortcode_id=”nwfd96ef4j” align=”center” animation_delay=”0″]7145|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page1.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”1fq14vfg8k” align=”center” animation_delay=”0″]7146|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page2.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”cxby1cw10e” align=”center” animation_delay=”0″]7147|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page3.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”2its87ea9p” align=”center” animation_delay=”0″]7148|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page4.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”aqjcqp2jmz” align=”center” animation_delay=”0″]7149|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page5.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”9lhokid33q” align=”center” animation_delay=”0″]7150|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page6.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”p9ekzjroan” align=”center” animation_delay=”0″]7151|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page7.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”ri0z9nbpr” align=”center” animation_delay=”0″]7152|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page8.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”5b0r4jw0y” align=”center” animation_delay=”0″]7153|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page9.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”ve2izfi5gb” align=”center” animation_delay=”0″]7154|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page10.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”kpw3x8h9o” align=”center” animation_delay=”0″]7155|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page11.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”40o0s6j2a” align=”center” animation_delay=”0″]7156|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page12.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”rzr6fdnl8z” align=”center” animation_delay=”0″]7157|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/Page13.jpg|full[/seasidetms_image]

 

[/seasidetms_text][/seasidetms_column][/seasidetms_row]