NHẮN AI ĐAU NHỨC

Đời ta có một tấm thân

Giàu nghèo vay trả chỉ cần sống vui

Gày còm đau nhức thân tôi

Mặt cau mày có một đời bi ai.

Ôm lưng vỗ gối xéo khoai

Thuốc Tây thuốc Bắc uống hoài vẫn đau

Đồn tin đây đó chạy mau.

Tiền toi pháo tịt trước sau bại dần.

Nay tôi cảm tạ muôn phần.

Xuân Sơn bác ấy đỡ đần đời tôi.

Hoa đà tái thế thật rồi.

Phẫu ai người đó một đời nở hoa

Vũng Tàu tôi tới rất xa

Cần Thơ Đắc Lắk lại là gấp đôi

Viêng Chăn tấp nập tới nơi

Thỏa lòng hoan hỷ vì đời đổi thay.

Nôm na thơ viết không hay

Nhắn ai đau nhức chữa hoài không thôi

ExSon quốc tế là nơi

Trao thân gửi mạng cho đời khang an

Mang ơn tôi thảo mấy hàng

Gửi lời cầu chúc bằng an viện mình

Cứu đời việc đáng tôn vinh

Cầu xin trời phật thái bình rạng danh

Vũng Tàu, tháng 8-2012

Nguyễn Thị Quang (Vũng Tàu)
Sau rất nhiều lần đi khám đông tây, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm và tốn kém tiền của. Cho tới khi gặp được BS Xuân Sơn, bệnh đã giảm bớt nhiều phần.

Bệnh nhân đã điều trị hẹp ống sống tại EXSON