You are currently viewing Ngắc ngoải y tế tư nhân

Ngắc ngoải y tế tư nhân

Bài báo mới nói đến một góc nhỏ trong mối quan hệ y tế tư nhân – y tế công lập. Những tư duy giống như ông Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là đầy rẫy trong xã hội này, theo đó, vào bệnh viện tư nhân là sinh mạng không bảo đảm, hay như ông phó khoa nào đó, tư nhân là hàng dạt…

http://laodong.com.vn/ban-doc/cach-xa-hoi-hoa-giet-benh-vien-tu-322279.bld

CNXH là một hình thái kinh tế quá độ giữa CNTB và CNCS. Trong xã hội XHCN, giai cấp công nhân là giai cấp cầm quyền, công cụ nắm giữ quyền lực của giai cấp công nhân là chuyên chính vô sản, đối tượng của chuyên chính vô sản là giai cấp tư sản.

Bài báo mới nói đến một góc nhỏ trong mối quan hệ y tế tư nhân – y tế công lập. Những tư duy giống như ông Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là đầy rẫy trong xã hội này, theo đó, vào bệnh viện tư nhân là sinh mạng không bảo đảm, hay như ông phó khoa nào đó, tư nhân là hàng dạt…

Nhà nước pháp quyền XHCN của chúng ta một mặt kêu gọi phát triển kinh tế tư nhân, mặt khác ra sức ưu ái cho kinh tế công, hay nói cách khác là ra sức bóp nghẹt kinh tế tư nhân. Cùng là doanh nghiệp, trong cùng một lĩnh vực, cùng một địa bàn, trong khi một bên thì phải trả mức lương cơ bản và đóng đủ thứ tiền trên mức 3.100.000 đồng và bên kia ở mức 1.150.000 đồng; một bên phải có đầy đủ chứng chỉ hành nghề, đủ thứ giấy phép cha giấy phép con, bên kia thì chẳng cần phép tắc gì cả, ngoại trừ khi đấu đá, tranh giành ghế với nhau.

Có người bảo: chủ trương xã hội hóa y tế là chung cho mọi người, tại sao y tế tư nhân không nhảy vào mà ngồi đó kêu ca? Ai cho vào? Có phải là công ty con của anh Ba, anh Tư, hay chú Sáu, bác Bảy… không mà đòi vô. Đấy không phải chỗ cho y tế tư nhân. Đấy là chỗ để cho người trong hệ thống nhà nước kiếm ăn, bù vào việc họ chỉ được trả với mức lương cơ bản 1.150.000 đồng, bù vào số tiền họ phải chạy vạy để được vào đó làm, bù vào những chi phí họ phải trả cho việc duy trì vị trí của mình…

Còn bệnh nhân, cứ è cổ ra mà trả, nhiều gấp mấy lần tư nhân, để bù cho việc được những bác sĩ, y tá không phải hàng dạt chữa trị.

Trong một môi trường như thế, y tế tư nhân không chết mới lạ.

Theo : TS. BS Võ Xuân Sơn