Lởi cảm ơn của BN Trần Thị Châu

Cám ơn bác sỹ SƠN Và B.S Hà đã khám và điều trị và tư vấn rất tốt cho tôi. Tôi cảm thấy yên tâm để điều trị. Sau khi tôi mổ bắt vít sẹp đốt sống ở bệnh viện Thủ Đức khi đi khám chả ai quan tâm vẫn đau nhức cả 1 năm. Tôi điều trị và khám ở đây rất tốt. Cảm ơn các y, bác sỹ và nhân viên ỏ phòng khám EXSON.