You are currently viewing SƠ CỨU CHẤN THƯƠNG PHẦN MỀM VÀ MẠCH MÁU

SƠ CỨU CHẤN THƯƠNG PHẦN MỀM VÀ MẠCH MÁU

[seasidetms_row][seasidetms_column data_width=”1/1″][seasidetms_text]

Trong sinh hoạt hàng ngày, sẽ khó tránh khỏi những chấn thương vô tình xảy ra.

Đôi khi chỉ là những chấn thương nhỏ, không đáng kể nhưng nếu không được xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng nặng nề và điều trị tốn kém.

Nắm được điều đó, Phòng khám Quốc tế EXSON xin chia sẻ đến bạn những phương pháp sơ cứu trong chấn thương phần mềm và mạch máu. Mong rằng sẽ giúp ích cho bạn nhé!

[seasidetms_image shortcode_id=”d6aeu9lgsk” align=”center” animation_delay=”0″]7104|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page1.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”rylxhzatun” align=”center” animation_delay=”0″]7105|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page2.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”vxcmm06l6p” align=”center” animation_delay=”0″]7106|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page3.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”3barvybw7j” align=”center” animation_delay=”0″]7107|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page4.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”4zd4pg40b” align=”center” animation_delay=”0″]7108|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page5.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”yqk3bej7b” align=”center” animation_delay=”0″]7109|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page6.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”6v95sk9b0h” align=”center” animation_delay=”0″]7110|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page7.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”kgpqkdjwr” align=”center” animation_delay=”0″]7111|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page8.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”2fwdwygv6″ align=”center” animation_delay=”0″]7112|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page9.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”pckr42c1x6″ align=”center” animation_delay=”0″]7113|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page10.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”w3j5247cro” align=”center” animation_delay=”0″]7114|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page11.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”xoo8ovtun” align=”center” animation_delay=”0″]7115|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page12.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”x1a5510tc” align=”center” animation_delay=”0″]7116|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page13.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”kvd8fafwse” align=”center” animation_delay=”0″]7117|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page14.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”8wsvcipfuc” align=”center” animation_delay=”0″]7118|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page15.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”if1eu2zasg” align=”center” animation_delay=”0″]7119|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page16.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”v4elhw5mgy” align=”center” animation_delay=”0″]7120|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page17.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”n1y9c2agmv” align=”center” animation_delay=”0″]7121|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page18.jpg|full[/seasidetms_image][seasidetms_image shortcode_id=”mrly8a5b6d” align=”center” animation_delay=”0″]7122|http://exson.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/Page19.jpg|full[/seasidetms_image]

 

Phòng khám Quốc tế EXSON
722 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10.
Điện thoại: 028 38 570 670

[/seasidetms_text][/seasidetms_column][/seasidetms_row]