Email:

bsngoi@exson.com.vn

Giờ làm viêc:

Thứ Hai đến thứ Sáu

Sáng: 07h00 – 11h30

Chiều: 13h00 – 17h00

Chuyên khoa: Nội Tổng Quát, Nội Tim Mạch, Nội Cơ Xương Khớp

Thâm niên: 35 năm

Hoạt động chuyên môn: 

Tiểu sử:

  • Tháng 3/1988 đến tháng 4/1989: Làm việc tại khoa Lây Bệnh Viện Đa Khoa Chợ Gạo
  • Tháng 4/1989 đến tháng 2/1991: Trưởng khoa Nội Bệnh Viện Đa Khoa Chợ Gạo
  • Tháng 2/1991 đến tháng 4/1999: Đội Trưởng Đội Y tế Dự Phòng thuộc Trung Tâm Y Tế Chợ Gạo
  • Năm 1999: Phó Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo – Tiền Giang.
  • Năm 2009 đến tháng 03/2016: Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo – Tiền Giang
  • Từ tháng 03/2016 đến nay: Cố vấn chuyên môn, phụ trách chuyên khoa Nội, Phòng khám Quốc Tế EXSON

Chứng nhận:

  • Năm 1987: Tốt nghiệp Đa khoa hệ Nội Đại học Y Dược TPHCM
  • Năm 1995: Tốt nghiệp Chuyên khoa I Nội Tổng quát Đại học Y Dược TPHCM
  • Năm 2003: Tốt nghiệp Chuyên khoa II Nội Tổng quát, Nội Tim mạch Đại học  Y Dược  TP.HCM