Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ
17/12/2016
Thoát vị đĩa đệm
16/12/2016

Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ:

Mặc dù cùng có chung một nguyên lí sinh bệnh nhưng thoát vị đĩa đệm ở cột sống cổ tỏ ra nguy hiểm hơn nhiều so với ở thắt lưng, vì ở vùng này, tủy sống có nhiều trung tâm quan trọng. Giống như ở thắt lưng, không phải thoát vị đĩa đệm cột sống cổ nào cũng gây ra bệnh. Trong một nghiên cứu, người ta chụp cộng hưởng từ (MRI) cho tất cả những người khỏe mạnh, không bị bịnh gì, không có triệu chứng gì của một ngôi làng. Rất nhiều người trong số đó có những khối thoát vị đĩa đệm cột sống cổ to đùng mà chẳng có biểu hiện gì cả.

Điều kiện đầu tiên để khối thoát vị của đĩa đệm cột sống cổ có thể gây ra bệnh là phải có hẹp ống sống cổ bẩm sinh. Ống sống cổ chỉ cần hẹp tương đối, nếu không có khối thoát vị thì vẫn còn đủ chỗ cho tủy sống và các rễ thần kinh nên không có triệu chứng gì cả, khi có khối thoát vị, tủy sống hoặc rễ thần kinh bị chèn ép gây ra bệnh. Còn khi ống sống rộng đủ chỗ cho cả tủy, các rễ thần kinh cùng với khối thoát vị chung sống hòa hoãn với nhau thì ta được “yên thân”.

Niềm tin của người bệnh,
Sứ mệnh của EXSON