Vui buồn ngành Y

07/10/2014

Bệnh nhân khó tính

 “Dạ, tụi con sẽ ráng bác à. Miễn là bác la, bác khó tính, bác bắt bẻ, trách cứ vì bịnh tật, vì đau đớn, chớ đừng vì cái gì khác. Tụi con luôn thông cảm và vui vẻ chấp […]
06/10/2014

Đi đâu về đâu bệnh viện tư?

Việc cạnh tranh công bằng giữa bệnh viện tư và bệnh viện công chỉ là không tưởng. Trên thực tế, đây là một cuộc đấu không cân sức giữa hai phe tư nhân, một phe có thể gọi là “tư […]
24/09/2014

Những kiểu lay lắt của y tế tư nhân

Tuy nhiên, nó được đặt ở Việt nam, phục vụ cho dân Việt nam, mà những nhà quản lí thì lại không rành văn hóa Việt nam, thì làm sao mà người Việt nam thích nó cho được, trừ một […]
23/09/2014

Cử tuyển: Có gì mà ầm ĩ

Luật sẽ qui định cụ thể thế này: (1): Tách biệt bác sĩ điều trị và bác sĩ lãnh đạo, ai học ngành nào chỉ được làm ngành đó; (2): Bác sĩ điều trị thì bắt buộc thi, còn bác […]
23/09/2014

Lay lắt bệnh viện tư

Triết lí kinh doanh trong y tế tư nhân cũng có những điểm khác biệt. Không chỉ có lợi nhuận, không chỉ có thương hiệu, không chỉ có giá trị vật chất, kinh doanh y tế phải bảo đảm được […]
Niềm tin của người bệnh,
Sứ mệnh của EXSON