Vui buồn ngành Y

17/07/2015

Tấm bảng

Bản thân tấm bảng không có tội tình gì. Cái tội nằm ở chỗ quán của anh đông khách. Giống như tôi hồi xưa, cái tội lớn của tôi là để cho mọi người thấy phòng mạch của mình đông […]
16/07/2015

Tổ chức hệ thống y tế khám chữa bệnh

Hiện nay, hệ thống khám chữa bệnh được phân tuyến thành 4 cấp từ thấp đến cao: xã, huyện, tỉnh và trung ương. Mỗi cấp được trang bị theo một tiêu chuẩn khác nhau, biên chế nhân sự khác nhau […]
16/07/2015

Ám ảnh

Trong cuộc đời hành nghề của một bác sĩ, điều ám ảnh nhất chính là những cái chết của bệnh nhân ngay trên tay mình, xác nhận sự bất lực của người thầy thuốc. Hơn cả những thành công chói […]
16/07/2015

Ranh giới

Bệnh nhân đến khám, liệt hai chân, yếu hai tay, tê từ bụng xuống, còn tự tiêu tiểu được. Đó là một trường hợp u nội tủy toàn tủy, khối u nằm bên trong tủy sống, kéo dài từ chỗ […]
15/07/2015

Câu chuyện buồn về một bệnh nhân

Có lẽ bác sĩ nào cũng có cũng có những bệnh nhân đồng hành với mình lâu dài, đến mức mà người bác sĩ có thể thuộc làu lịch sử bệnh tật của người bệnh đó, thuộc cả gia cảnh, […]
Niềm tin của người bệnh,
Sứ mệnh của EXSON