Vui buồn ngành Y

19/07/2015

Niềm tin của người bệnh

Hi vọng bà sẽ hài lòng, và được chữa trị, chăm sóc thật tốt ở bệnh viện nơi bà được chuyển đến. Mong bà mau chóng vượt qua thời điểm khó khăn này. “Suy thận cấp. Nhiễm trùng tiểu. Viêm […]
18/07/2015

Tôi đã từng từ chối mổ cho nhà báo

Câu chuyện của tôi chắc có nhiều bạn biết. Mặc dù tôi và bạn nhà báo đã từng viết về tôi đã bắt tay nhau, nhưng tôi thấy vẫn nên viết ra đây câu chuyện của tôi để các bạn […]
18/07/2015

Từ chối mổ

Bệnh nhân yêu cầu bác sĩ mổ (dịch vụ), bác sĩ chuẩn bị mổ thì biết bệnh nhân là nhà báo, vậy là bác sĩ từ chối. Vị bệnh nhân – nhà báo đăng một bài, lên án vấn đề […]
17/07/2015

Niềm tin

Làm gì để khôi phục niềm tin của người lao động vào BHXH, vào chính quyền (đa số vẫn đồng nhất 2 cái này)? Nên chăng có một lộ trình để bỏ hẳn qui định cho hưởng BHXH một lần? […]
17/07/2015

Tấm bảng

Bản thân tấm bảng không có tội tình gì. Cái tội nằm ở chỗ quán của anh đông khách. Giống như tôi hồi xưa, cái tội lớn của tôi là để cho mọi người thấy phòng mạch của mình đông […]
Niềm tin của người bệnh,
Sứ mệnh của EXSON