Chuyên mục: EXSON với cộng đồng

Home / EXSON với cộng đồng
Bài viết

EXSON đạt giải thưởng "TOP 10 thương hiệu nổi tiếng Việt Nam 2013" ngành Y tế

  Nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu, khảo sát thị trường các thương hiệu nổi tiếng thông qua ý kiến và lựa chọn của người tiêu dùng tại Việt Nam, vừa qua Tạp chí “Sở hữu trí tuệ” với sự bảo trợ của Hội Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, Bộ Khoa học công...

  • 1
  • 2